Susanna Majuri (f 1978)

Elsker fyr (High Tide/Högvatten), 2006

Fotografi

En kvinna vadar fram i vattnet vid en kustlinje - är hon på väg mot fyren eller är vart är hon på väg? Susanna Majuri arbetar med fotografiet som konstnärlig praktik. Hon iscensätter händelser kring och i vatten dit hon bjuder in för henne okända personer att medverka. Allt kan hända. Hennes verk är öppna och slutna på samma gång vilket erbjuder betraktaren att läsa in sin egen tolkning i bilden. De platser som Majuri återkommer till är kusterna kring Island, Sverige, Färöarna och Norge. Fotografiet av den rödklädda kvinnan i vattnet är taget vid den norska kusten.

Susanna Majuri tog sin master på Konsthögskolan i Helsingfors 2007. För närvarande studerar hon på forskarutbildningen på samma skola.