Lena Cronqvist (f 1938)

Sittande flicka, 2004

Brons

I Lena Cronqvists skulptur möter vi en flicka sittande direkt på golvet och gjuten i brons. Hon är lite större än naturlig storlek och intar en självklar plats i rummet. Hon ser bestämd och kanske lite trotsig ut. I Lena Cronqvist bildvärld har barnet en unik livskraft. Barnen tycks behärska välden. De styr och ställer, och de är inga offer. Ofta hämtar hon sina modeller ur en familjesituation och från sin egen barndom. Hon plockar ut känslolägen och gester från sina egna minnen och gestaltar dem på nytt i skulpturer och i färgstarka målningar. För betraktaren kan hennes motiv ibland te sig skrämmande, i synnerhet om våra förväntningar på barn är att de ska vara söta, intagande och duktiga, så som de ofta framställts i konsten.

Lena Cronqvist utbildade sig vid Kungliga konstakademin i Stockholm. Hon är sedan 1998 professor och medlem av Konstakademin. Hon bor och är verksam i Stockholm och på Koster i Bohuslän.