Berta Hansson (1910–1994)

Sommardagen (ur Barnets värld), 1975–76

Olja på duk

Det är sommar och sol och barnen med rosiga kinder leker med en solgul boll. Till synes sorglösa och förväntansfulla barn, utan vetskap om vad som väntar ute i världen. Berta Hansson har blivit känd för sina inkännande och verklighetsnära bilder av barn, ett återkommande motiv genom hennes konstnärskap.

När Berta Hansson i 20-årsåldern började arbeta som folkskollärare i en byskola i Lappland började hon rita av sina elever. Då väcktes hennes intresse för barnets syn på världen och barnet som motiv. Och inte minst för barnens rätt att vara barn. För henne var idyllen skenbar, framför allt efter att hon i början av 1950-talet rest till Sydafrika och skildrat människorna hon mötte där. Dessa intryck och ett starkt engagemang för barns villkor och utsatthet tog hon med sig genom hela sitt skapande.

Berta Hansson var länge verksam som folkskollärare i Lappland och utbildade sig först senare till konstnär. Hon ingick i kretsen av kvinnliga konstnärer och författare som Sara Lidman, Vera Nilsson, Ninnan Santesson och Siri Derkert.