Drift och säkerhet

Enheten ansvarar för kulturförvaltningens lokaler, utveckling av dessa samt drift och säkerhet. På centralmagasinet lagras föremål från Malmö museer, Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall. Ungdomens hus bedriver ingen egen verksamhet, lokalerna används till uthyrning.

Enhetschef

Carina Olsson