Administrativa enheten

Den administrativa enheten arbetar med nämndsadministration, måluppföljning och planering.

Enhetschef

Linda Johansson