Mötesplats ReTuren

På ReTuren kan boende i området lämna sitt farliga avfall, återbruka och delta i kreativa aktiviteter.

Mötesplats ReTuren är en kvartersnära återbrukscentral med fokus på avfallsinsamling, byteshandel och verkstäder. Här kan boende lämna farligt avfall, elavfall, skrot och mindre grovavfall. Här finns också utrymme för olika aktiviteter, t.ex. textil och cykelmeck samt kreativa och pedagogiska workshopar för olika åldersgrupper, bland annat för barngrupper från förskola och skola.

På vardagar finns en öppen caféverksamhet med enkel servering, driven av ideell förening.

ReTuren är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen, Sysav, VA Syd och RSHM.

Öppettider

Måndag-onsdag kl. 9-16

Torsdag 9-18
Fredag stängt

Lunchstängt samtliga dagar kl. 12-13

Caféverksamhet

Måndag-fredag kl. 9-14

Semesterstängt

Juli