September

 • Inspirationsdag förskolan
  Förskoleförvaltningen och kulturförvaltningen arrangerar gemensam inspirationsdag 2 ggr/år. Kulturförvaltningen huvudansvar för tema och innehåll på hösten.

 • Inspirationsdag grundskolan
  Grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen arrangerar gemensam inspirationsdag 2 ggr/år. Kulturförvaltningen huvudansvar för tema och innehåll på hösten.

 • Referensgrupp förskola
  Förskoleförvaltningen och barnkulturenheten driver gemensam referensgrupp. Ca 4 ggr/år.

 • Referensgrupp grundskola
  Grundskoleförvaltningen och barnkulturenheten driver gemensam referensgrupp. Ca 4 ggr/år.

 • Läsårsstatistik
  Förskolors och skolors deltagande i kulturförvaltningens utbud presenteras.

 • Nordisk Panorama
  Barnkulturenheten har arrangemang under festivalen.