November

 • Kreativt Lärcentrum
  Förskoleförvaltningen och barnkulturenheten planerar verksamhet för vårterminen.

 • Utvecklingsträff
  Representanter från kulturförvaltningen och förskoleförvaltningen diskuterar gemensamma frågor inom barnkultur. 4 ggr/år.
 • Referensgrupp förskola
  Förskoleförvaltningen och barnkulturenheten driver gemensam referensgrupp. Ca 4 ggr/år.

 • Referensgrupp grundskola
  Grundskoleförvaltningen och barnkulturenheten driver gemensam referensgrupp. Ca 4 ggr/år.

 • MUKFF
  Malmöungdomars Kortfilmsfestival. Barnkulturenheten har arrangemang under festivalen.

 • Livsviktigt
  Konferens riktad till förskolan. Arrangör: Musik i Syd.

 • Höstlov vecka 44
  Lovaktiviteter hittas på respektive kulturinstitutions hemsida.