Enheten för allaktivitetshus

Enheten ansvarar för drift och utveckling av allaktivitetshusen i Malmö, en verksamhet präglad av lokal förankring, inflytande och medborgardialog.

I uppdraget ingår även att i enlighet med beslut i kommunfullmäktige verka för fortsatt spridning av allaktivitetshusmodellen i staden, i samverkan med grundskoleförvaltningen, stadens övriga förvaltningar, näringsliv, civilsamhälle och lokala aktörer.

Enheten har två sektioner:

  • Sektion Allaktivitetshuset Apelgård
    Said Mekahal, sektionschef
  • Sektion Allaktivitetshusen Lindängen och Hermodsdal
    Harald Winter, sektionschef