Verksamhetsmått

Här finner du verksamhetsmått för Biblioteken i Malmö.

2019

Bokslut

2018

Bokslut

Delårsrapport 2

Delårsrapport 1

2017

Bokslut

Delårsrapport 2

Delårsrapport 1

2016

Bokslut

Delårsrapport 2

Delårsrapport 1

2015

Bokslut

Delårsrapport 2

2014