Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Säkerhet, rutiner och krislägesplan

På den här sidan hittar du kulturförvaltningens krislägesplan och Malmö stads övergripande rutiner för säkerhet och beredskap. Här finns också den senast reviderade versionen av Stadsbibliotekets krislägesplan.

Stadsbibliotekets krislägesplan

I krislägesplanen hittar du våra rutiner för de hot/risker som finns för Stadsbiblioteket. Dessa är:

 • Dödsfall
 • Personskador (besökare/personal)
 • Hot och våld
 • Miljöhot
 • Brand/brandlarm
 • Larm RWC-toaletter
 • Vattenskada
 • Elavbrott
 • Inbrott
 • Skadegörelse
 • Stöld
 • Intern stöld/förskingring
 • Väder eller yttre miljöpåverkan

Ladda ner

Nedan hittar ni Stadsbibliotekets krislägesplan med aktuella telefonnummer.

Lokaler och säkerhet – Stadsbibliotekets rutiner

Dokumentet nedan innehåller Stadsbibliotekets rutiner för lokaler och säkerhet. Det innehåller bland annat information om felanmälningar och beställningar.

Blanketter för de rutiner som tas upp i dokumentet hittar du på sidan Blanketter och avtal.