Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Personalfrågor

Du hittar all HR-information kring din anställning under fliken min anställning uppe i den övre navigationen.

Kriterier för ett gott arbetsresultat

Biblioteken i Malmös egna kriterier för ett gott arbetsresultat hittar du härPDF (pdf, 59.8 kB).

Malmö stads processer och policies kring lönesättning och liknande frågor finner du här.

Under "Min anställning" hittar du även kulturförvaltningens information kring: