Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Rutin och användarvillkor för datoranvändning

När våra besökare använder de publika datorerna så klickar de i ett användaravtal. Där förbinder de sig att följa avtalet som beskriver hur datorerna får användas.

I dokumentet nedan finns användaravtalet och den rutin som du som medarbetare skall följa vid brott mot avtalet: