Skolbiblioteken

Det finns många olika skolbibliotek i Malmö. Flera av dem har heltidsanställda skolbibliotekarier.

Pedagogisk Inspiration Malmö och skolbiblioteksutveckling

Pedagogisk Inspiration Malmö arbetar med skolbiblioteksutveckling. Målet är att kommunicera skolbibliotekets roll som pedagogiskt instrument och inspirera till utveckling i syfte att skapa förutsättningar för elevers rätt till likvärdig utbildning.

Pedagogisk Inspiration Malmö arbetar bland annat med:

  • samordning
  • processtöd
  • nätverk
  • metodutveckling
  • kompetensutveckling
  • omvärldsbevakning

Till exempel erbjuder Pedagogisk Inspiration Malmö stöd i läsfrämjande projekt, uppbyggnad av den fysiska miljön, informationshanteringsprojekt med mera. Dessutom förvaltar och utvecklar Pedagogisk Inspiration Malmö det övergripande it-systemet SELMA.

Vi som jobbar med skolbiblioteksutveckling

Maria Schedvin
Utvecklingssekreterare, skolbiblioteksutveckling.

Aleksandra Erlandsson
SELMA (mediebestånd och katalogisering), fysisk skolbiblioteksmiljö.

David Norgren
SELMA (utlåning och webbkatalog) och digitala medier (strömmande media, e-böcker med mera).