Vuxen & Digitalt

Sektioner

  • IT, digitalt & teknik
  • Vuxen

Verksamhet och ansvar

Chefer

Enhetschef

  • Per Mattsson

Sektionschefer

  • Andreas Ingefjord, sektion IT, digitalt & teknik
  • Sara Volmefalk, sektion Vuxen

Personal