Barn & Unga

Enheten Barn & Unga ansvarar för Stadsbibliotekets verksamhet riktad till barn och unga.

Sektioner

 • Barn 0–8 år
 • Unga 9–25 år

Verksamhet och ansvar

 • Bemanning av Kanini, det dagliga mötet med barn 0–8 år och deras föräldrar
 • Visningar, sagostunder, verkstäder, arrangemang och projekt på Kanini
 • Bemanning av Balagan, det dagliga mötet med barn 9–13 år på Balagan
 • Visningar, sagostunder, verkstäder, arrangemang och projekt på Balagan
 • Målgruppsbemanning i och utanför Stadsbiblioteket, till exempel med hjälp av biblioteksbussen
 • Ungdomsbalkongen och verksamhet och arrangemang för målgruppen 14–25 år
 • Lokal, nationell och internationell samverkan med olika aktörer och samarbetspartners för att utveckla biblioteksverksamhet för målgrupperna
 • Tillgänglighets- och delaktighetsarbete för målgrupperna

Chefer

Enhetschef

 • Maria Ragnarsson

Sektionschefer

 • Sara Evers Espensen, Barn 0–8 år
 • Chatarina Wilgotsson, Unga 9–25 år 

Personal