Styrdokument

Här hittar du styrdokument specifika för Biblioteken i Malmö. Styrdokument används för ledning, planering och styrning av bibliotekets verksamhet.

Styrdokument, planer och mål

Förvaltningens styrdokument