Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Mål och styrning

På dessa sidor hittar du dokument som styr Biblioteken i Malmös
verksamhet. Här kan du läsa verksamhetsplaner och dokument om ekonomi och budget. Protokoll från APT, ledningsgrupp och samverkan hittar du också här.