Teknik

Med teknik avser vi t.ex. projektorer, högtalare och annan konferensutrustning som mikrofoner, hörslingor samt walkies.

OBS! Datorer, telefoner och skrivare räknas som IT.