Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Vår organisation

Kulturförvaltningen leds av kulturdirektör Pernilla Conde Hellman.

Kulturförvaltningen består av sju institutioner/avdelningar: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadsarkivet, Biblioteken i Malmö samt Kulturhus och mötesplatser. Det finns dessutom två helägda bolag i Malmö stad, Malmö Stadsteater AB och Malmö Live Konserthus AB.

Kulturstaben är namnet på den samlade administrationen för förvaltningen. Kulturstaben arbetar bland annat med:

  • Strategiskt arbete, mål, visioner, utveckling för förvaltningen
  • Kulturnämndens sammanträden, handlingar och protokoll
  • Övergripande ekonomi och redovisning
  • Information och marknadsföring
  • Övergripande personalfrågor

Kulturstaben arbetar även med vissa projekt, utredningar, och internationella nätverk.

Kulturnämnden

Kulturnämnden är det samlade politiska beslutsorganet för kulturfrågor och består av 18 ledamöter och suppleanter. Kulturnämnden utgörs av fritidspolitiker, det vill säga de är inte anställda på kulturförvaltningen utan sammankallas och sammanträder ungefär en gång i månaden för att ta beslut som rör kulturförvaltningens verksamhetsområde utifrån underlag och skrivelser som kommit nämnden och kulturförvaltningen tillhanda. Kulturstaben sammanställer nämndens handlingar och handhar protokoll med mera.