Arbeta med och mäta effekter

Hur fångar vi det omätbara? Eller kanske snarare, hur kan vi mäta det som är lite svårare att få grepp om? Nu har du som arbetar på kulturförvaltningen möjlighet att anmäla dig till en utbildning där du får verktyg att arbeta med effekter och effektmål i din verksamhet.

Vi är stolta när antalet besökare i våra verksamheter ökar, och det med rätta. Men frågan är vad som döljer sig bakom dessa siffror, och fokuserar vi i tillräcklig utsträckning på hur vi arbetar? Hur kan vi bli bättre på att utvärdera oss själva och hur lyssnar vi in våra besökare? Kan vi ändra tankesätt från kvantitet till kvalitet? Kanske behöver vi ibland fokusera mindre på vad vi gör och mer på varför vi gör något – vad blir effekten för Malmöborna. Kulturförvaltningen bjuder in dig till en utbildning som fokuserar på just effekter. Vad är effekter, hur formulerar vi ett effektmål och hur mäter vi vilken skillnad vi gör för Malmöborna?

När?

Utbildningen kommer att ges vid fyra tillfällen under 2019 och 2020. Varje tillfälle består av två utbildningspass med ungefär en veckas mellanrum.

Tillfälle 1 - avslutad

Tillfälle 2 - avslutad

Tillfälle 3 - inställt

 • 21 april, klockan 13–16.
  Lokal: Karl Hovberg, Malmö Stadsarkiv
 • 28 april, klockan 9–12.
  Lokal: Karl Hovberg, Malmö Stadsarkiv

I och med rådande situation gällande covid-19 är utbildningstillfälle 3 inställt. Vi kommer att erbjuda nytt tillfälle senare i höst. Information om nytt tillfälle kommer att komma ut på Komin så fort vi har bestämt nya datum. De som redan anmält sig kommer bli kontaktade via e-post.

Tillfälle 4 - anmälan öppnar våren 2020

 • 23 september, klockan 13–16.
  Lokal: ej klart
 • 30 september, klockan 9–12.
  Lokal: ej klart

För vem?

Utbildningen vänder sig till kulturförvaltningens samtliga anställda, det vill säga både medarbetare och chefer. Innan du anmäler dig så är det viktigt att du har en dialog med din närmaste chef.

Innehåll?

Utbildningen kommer framför allt att fokusera på metoden Generic Learning Outcomes (GLO) som är ett sätt att beskriva vad och hur människor lär sig på museer, bibliotek, arkiv och andra kulturinstitutioner. Det är ett sätt att kunna visa vilket lärande som äger rum och beskriva effekterna av den verksamhet som bedrivs. Syftet är bland annat fokusera på kvalitet i de upplevelser som en verksamhet erbjuder istället för att redovisa hur det går för verksamheten genom statistik och siffror.

Utbildningen kommer att vara ”casebaserad” och bygga på delaktighet, gärna utifrån något arbete som du som deltagare redan arbetar med i din verksamhet.

Anmälan

Utbildningen kommer att ges vid fyra tillfällen under 2019 och 2020. Varje tillfälle består av två utbildningspass med ungefär en veckas mellanrum. Din anmälan gäller båda dessa utbildningspass.