Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Säkerhet och beredskap

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med att skydda verksamheter och egendom samt att tillgodose våra medarbetare med en trygg arbetsplats. Arbetet bedrivs systematiskt och målinriktat samt i enlighet med Malmö stads trygghets- och säkerhetspolicy med fokus på främjande och förebyggande insatser.

Malmö stad har en egen försäkringslösning. Läs mer under Skadeanmälan.

En kris är en oväntad händelse som utsätter en organisation för sådana påfrestningar att verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. Vid en kris kan den normala ledningsorganisationen behöva ersättas med en speciell krisledningsorganisation. Läs mer under krisplan.