Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Företagsläkare

Företagshälsovården har specialistkompetens anställd i form av företagsläkare.

Specialistkompetensen företagsläkare är läkare som är specialiserade på arbetslivsinriktad rehabilitering och mer än till exempel allmänläkare fokuserade på återgång i ordinarie arbete – snarare än vilket arbete som helst. Företagsläkare har också generellt en god förståelse för arbetsgivaransvaret och arbetsrätten. På Feelgood finns såväl allmänläkare som företagsläkare.

Som stöd till läkare på Feelgood inom området rehabilitering finns så kallade Case Managers.