Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Case Managers - Företagshälsovårdens rehabkoordinatorer

När vi kontaktar Feelgood i ett ärende som är, eller eventuellt skulle kunna leda till sjukskrivning/rehabilitering, är Feelgoods så kallade Case Managers ärendets ”röda tråd” eller ”spindel i nätet” genom rehabiliteringsprocessen. Det är ofta hos Case Managern ett ärende tar sin början.

Feelgoods Case Mangers roll är att stötta:

  • Såväl chef som medarbetare i att snarast möjligt kartlägga/bedöma det individuella rehabiliteringsbehovet och att i en trepartsprocess skapa handlingsplan för återgång i ordinarie arbete
  • Chefen i rehabiliteringsansvaret och i att hålla rehabiliteringsarbetet aktivt
  • Medarbetaren genom att till exempel stärka medarbetarens motivation och vid behov rekommendera insatser i den offentliga vården.

Samt att:

  • Vid uppstart av ett ärende/beställning av tjänst på Feelgood kommunicera med beställaren i de fall det inte är 100 % tydligt vad tjänsten ska uppnå
  • Efter utförd tjänst återkoppla till beställaren
  • Följa upp vad som händer i rehabiliteringsprocessen och utifrån handlingsplanen.

I vissa fall behöver Case Managern, i samråd med chef, koppla på andra resurser inom företagshälsovården, till exempel företagsläkare eller psykolog/beteendevetare. Case Managern själv är ofta sjuksköterska eller företagssköterska.