Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kontakt företagshälsovård

Kulturförvaltningen använder sig av Feelgood som leverantör av företagshälsovård.

Kontaktuppgifter Feelgood Malmö

Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö
Telefon 040-286690 (ett eget nummer för Malmö stad)
malmo@feelgood.se

Kontaktperson

Kontaktpersonen svarar på frågor om vad företagshälsovården kan stödja med i en viss arbetsmiljöfråga för att förebygga ohälsa. Kontaktpersonen ger också råd inför förändringar på arbetet som påverkar arbetsmiljön, ger konsultation i ärende som rör en indivd eller grupp inför en beställning. Du når kontaktpersonen via e-postadress:
radgivning.malmo@feelgood.se

Case Manager

Case Manager fungerar som en röd tråd genom rehabiliteringsprocessen och håller ihop ärendet. Kulturförvaltningens Case Manager är företagsköterska Charlotte Wikander, telefon 040-28 66 82 alternativt ringer man växeln på telefon 040-10 28 70. Du kan också nå vår Case Manager via e-postadress charlotte.wikander@feelgood.se.

Fakturaunderlag

Till varje faktura från Feelgood finns ett fakturaunderlag. Innehållet i fakturaunderlaget är mer detaljerat än fakturan. Enligt tillämplig lagstiftning får inte känslig information tex mailas utan en säker anslutning. Fakturaunderlag levereras därför via en särskild webbaserad Kundinformationsplats (KIP), som finns på www.feelgood.se/kundplats. Om du saknar inloggningsuppgifter vänligen kontakta din HR-konsult.

Säker mail

Eftersom det inte är lämpligt att skicka känslig information (tex personuppgifter och information om medarbetares hälsotillstånd) över internet har Feelgood ett e-postsystem för säker mail. Om du vill ha en dialog med någon specifik specialist på Feelgood kan du be den personen att starta en så kallad säkermail-tråd. Du får inloggningsuppgifter till din malmo.se adress.