Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kostnader och fakturaunderlag

Alla kostnader för företagshälsovård debiteras respektive arbetsplats.

Enligt Socialstyrelsens regelverk måste legitimerad personal journalföra all rådgivning kopplad till en individ, varpå detta också debiteras. Även sådant arbete som måste ske i ett ärende, men som kanske inte alltid är självklara för dig som beställare, debiteras. Som exempel kan sjuksköterska inom teamet behöva konsultera läkare inom teamet, eller också behöver läkare kontakta andra vårdgivare i ärendet. Sådan tid debiteras om tjänsten inte har ett styckpris.

För en del av kostnaderna kopplade till företagshälsovård kan man söka bidrag i form av Försäkringskassans arbetsplatsinriktade rehabstöd.

Fakturaunderlag

I webbportalen finns samtliga fakturaunderlag eftersom dessa av sekretesskäl inte bifogas själva fakturan. Du rekommenderas att granska underlaget ifall du är osäker på vad fakturan avser.