Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Beställning och återkoppling

För att du ska bli så nöjd som möjligt med utförd tjänst är det viktigt att din beställning är så tydlig som möjligt.

Webbportal

All beställning till Feelgood sker via Feelgoods webportal. Förutom att beställa och följa beställda tjänster kan du i webbportalen också se fakturaunderlag, se vilka avtal och priser som gäller och anmäla avvikelser eller förbättringsförslag. Information om hur du kommer igång med att använda webbportalen och hur den fungerar finner du i Lathunden Välkommen till Feelgoods webportal under Läs mer.

För att beställningen ska bli så tydlig som möjligt är det en stark rekommendation att du som beställare har muntlig kontakt med Feelgod innan uppdraget påbörjas. I synnerhet gällande rehabilitering. Låt det framgå av beställningen att du önskar kontakt, så bokas en telefontid med specialist på Feelgood.

När du skriver din beställning, tänk på att alla individer äger rätt till sin egen journal, där informationen kommer att finnas.

Återkoppling

Efter utförd tjänst kan du som beställare i princip alltid förvänta dig en snar muntlig återkoppling. Om du som beställare tillsammans med Feelgood kommer överens om en återkopplingstid är du som beställare ansvarig för att vara tillgänglig vid överenskommen tid. I det fall beställaren inte svarar lämnar Feelgood ett röstmeddelande och en e-post med info om att man sökt beställaren. Beställaren äger därefter ansvaret att ta ny kontakt med Feelgood och boka en ny tid för återkoppling.. Syftet med rutinen är att garantera att beställaren och utförande konsult fokuserat kan diskutera det enskilda ärendet  och att det inte ska bli några missförstånd kring vem som ska kontakta vem.

Avbokning

Besök som avbokas senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras beställaren. Vid om/avbokning av tid informerar Feelgood beställaren för kännedom.