Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en resurs för hjälp vid arbetsrelaterade hälsoproblem och frågeställningar, förebyggande insatser och arbetslivsinriktad rehabilitering eller samt vid andra frågeställningar avseende fysisk-, organisatorisk- och social arbetsmiljö.

Här nedan kan du läsa mer om samarbetsavtal och priser. Samarbetsavtalet förtydligar formerna för samarbetet och de gemensamma rutinerna med utgångspunkt från avtalet.

Feelgood ska vid behov erbjuda tid på mottagningen inom sju kalenderdagar.

För nedanstående tjänster ska Feelgood erbjuda tid samma dag (eller nästa helgfria vardag):

  • Läkarintyg tidigare än åtta dagar (förstadagsintyg)
  • Provtagning vid stick- och skärsår
  • Alkohol- och drogtest

Har du frågor kring företagshälsovård kontakta din HR-konsult.

Företagshälsovårdens arbete ska ha en tydlig gräns gentemot sjukvården eftersom företagshälsovårdens roll och uppdrag inte är att bedriva sjukvård utan att stötta arbetsgivare i det ohälsoförebyggande arbetet och med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Sjukvården utreder och behandlar. Avgränsningen mellan företagshälsovård och sjukvård syftar till att säkerställa rätt vård för medarbetaren samt tydliggöra företagshälsovårdens möjligheter och gränser. I de fall det finns tveksamheter om insatser i relation till sjukvården är det viktigt med en dialog chef/HR och företagshälsovården emellan.