Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Språk- och stavningsregler

Här hittar du några enkla skrivregler för vad som gäller i kulturförvaltningen och Malmö stad. Skrivreglerna är en sammanfattning av Malmö stads regler, Språkrådets regler och TT:s skrivregler.

Vill du skriva på engelska så finns en ordlista som innehåller titlar, termer och begrepp inom de vanligaste verksamhets- och politikområdena i Malmö stad.

Skriv alltid:

  • Malmö stad skrivs med stort M, men litet s
  • Malmöbo skrivs alltid med stor bokstav
  • Skriv tjänsteperson istället för tjänsteman (beslut i kommunfullmäktige).

Stor eller liten bokstav?

Så skriver vi i kulturförvaltningen

kulturnämnden

litet k (förutom i början av en mening)

kulturförvaltningen

litet k (förutom i början av en mening)


liten bokstav gäller samtliga förvaltningar och politiska nämnder i Malmö stad

Malmö Konsthall

stort K

Malmö Museer

stort M

Malmö Konstmuseum

stort K

Malmö Kulturskola

stort K

Kulturhus och mötesplatser

stort K på Kulturhus, resten gemener

Malmö stadsbibliotek

litet s, när Malmö finns med

Stadsbiblioteket

stort S, när Malmö inte finns med

Malmö stadsarkiv

litet s, när Malmö finns med

Stadsarkivet

stort S, när Malmö inte finns med

Förkortningar

I Malmö stad gäller tumregeln att vi inte använder oss av förkortningar i skrift.

Engelska

Så skriver vi i kulturförvaltningen

 

Malmö kulturnämnd

Malmö Culture Committee

Malmö kulturförvaltning

Department of Culture, City of Malmö

Malmö kulturstöd

Unit for Cultural Grants and Support

Kultur för barn och unga

Culture of the Young

Unga filmjuryn

Young People's Film juryPlan för vidgat deltagande

Access, Diversity and Inclusion PlanKulturdirektör

Cultural director

Ordförande

Chairman

Vice ordförande

Vice chairman

Utställningschef

Head of exhibition department (Malmö Museer)

Utställningschef

Museum director (Malmö Konstmuseum)