Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Komin och malmo.se

Kulturförvaltningens kommunikatörer ansvarar för förvaltningens sidor på Komin och delar av www.malmo.se.

Komin ska ge dig stöd och effektivisera arbetet

Komins  är Malmö stads intranät och ska ge den anställde stöd i arbetet och effektivisera arbetsdagen. Med hjälp av Komin ska det gå snabbare att utföra olika arbetsmoment och kunna lägga mindre tid på administration. Därmed får vi mer tid till det centrala i våra arbetsuppgifter.

Kulturförvaltningens kommunikatörer ansvarar för innehåll och uppbyggnaden av vårt intranät Komin. Det innebär nyhetsflöden, vilka system vi länkar till samt menystrukturen för förvaltningens sidor.  Komin är under ständig utveckling. Det innebär att innehållet förändras efter behoven.

Många ögon ser mer än några få. Hör av dig till din kommunikatör om du ser sidor som behöver uppdateras.

Skriv egna nyheter, dela idéer och tankar

Om vi delar erfarenheter, idéer och  kunskap kan vi arbeta bättre och sprida vad vi har sett och lärt. Alla på kulturförvaltningen kan skriva blogginlägg på Komin och alla kan också kommentera andras inlägg. Att blogga på intranätet är inte svårt, kontakta din kommunikatör så får du hjälp att komma igång! Kolla in kulturförvaltningens blogginlägg.

Du kan också diskutera, ställa frågor och få svar i forumen.

Malmo.se vänder sig till medborgarna

Vi ansvarar även för delar av Malmö stads hemsida som är en av våra viktigaste informationskanaler mot medborgarna.