Registrera handlingar

Allmänna handlingar är offentliga så länge de inte omfattas av sekretess. Sekretessbelagda handlingar ska alltid diarieföras med sekretessmarkering och hänvisning till rätt paragraf i offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Varje gång någon begär ut en handling ska en sekretessprövning av innehållet göras utifrån OSL. Om begäran (helt eller delvis) avslås måste hänvisning göras till rätt paragraf i OSL.

Vad ska registreras?

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar ska registreras oavsett om de kommer in via e-post, papperspost eller på något annat sätt. Undantagna är sådana handlingar som är av ringa betydelse för kommunens verksamhet. Vid frågor kontakta din chef eller registrator.

Att hantera handlingar

Om du har tagit emot en handling som är i digitalt format kan du skicka den direkt till diariet genom någon av adresserna nedan - det är din organisatoriska tillhörighet som avgör:

 • HR-avdelning - Registrera.kf.hr@malmo.se
 • Kansli/stab - Registrera.kf.kansli@malmo.se
 • Konsthallen - Registrera.kf.konsthallen@malmo.se
 • Konstmuseet - Registrera.kf.konstmuseet@malmo.se
 • Kulturskolan - Registrera.kf.kulturskolan@malmo.se
 • Kulturstöd - Registrera.kf.kulturstod@malmo.se
 • Malmö Muséer - Registrera.kf.malmomuseer@malmo.se
 • Stadsarkivet 1 (MSA1) - Registrera.kf.stadsarkivet1@malmo.se
 • Stadsarkivet 2 (MSA2) - Registrera.kf.stadsarkivet2@malmo.se
 • Stadsbiblioteket - Registrera.kf.stadsbiblioteket@malmo.se
 • Kulturhus & Mötesplats - registrera.kf.kulturmotesplats@malmo.se

Om du har tagit emot en handling i pappersformat lämnar du den till din registrator som skannar in och registrerar handlingen i Platina. Om det är aktuellt, kommer du sedan få en digital kopia av handlingen via Platina.

Registratorer

 • Huvudregistrator: Åsa Olsson (även
  GDPR-samordnare), 0709-49 03 67, asa.olsson10@malmo.se.
 • Malmö Konsthall: Angela Cesarec, 040-34 12 90/86,
  0709-34 12 90, angela.cesarec@malmo.se.
 • Malmö Konstmuseum och Malmö Museer: Marie
  Westberg, 040-34 44 67, 0708-34 44 75, marie.westberg@malmo.se.
 • Kulturhus och mötesplatser: Sara Özen, 0733-61 35 68, sara.ozen@malmo.se.
 • Malmö Kulturskola: Lumnije Bitici, 040-34 48 00, lumnije.bitici@malmo.se.
 • Malmö Stadsarkiv: Caroline Åkvist, 040-341000, caroline.akvist@malmo.se.
 • Malmö Stadsbibliotek: Malin Nilsson,
  040-660 86 70, 0768-83 52 23, malin.nilsson@malmo.se.