Processkartor

Processkartorna illustrerar ärendeprocessen och ger dig enkel överblick och snabb tillgång till information kopplad till en viss del i ärendeprocessen.

Ärendeprocessen består av fem delar som bryts ner i varsin delprocess. I processkartorna navigerar du mellan huvudprocess och delprocesser samt kan du klicka på enskilda aktiviteter i processen för att få upp en
specifik information.

Så använder du processkartorna:

  • Klicka på i för att få upp information i vänstra fältet.
  • Klicka på pil för att gå till delprocess.
  • Få mer information i dokument som finns som länkar i vänstra
    fältet.
  • Sök på sökord och få genväg till de delar i processkartorna
    som innehåller ordet/orden.

Observera att du kan flytta på zoomen genom Ctrl och dra med
musen.