Dokument- och ärendehantering

Allmänna handlingar ska hanteras rättssäkert och tillgängligt så att Malmöborna får god insyn i den kommunala verksamheten.

Dokument- och ärendehantering i kulturförvaltningen och i Malmö stad handlar om hur vi som offentlig organisation hanterar allmänna handlingar, diarieför handlingar, handlägger ärenden, beslutar samt avslutar och arkiverar ärenden.

Behöver du stöd med posthantering, diarieföring eller arkivering? Här hittar du information om hur du hanterar dina handlingar, men också  hur du handlägger ärenden inför politiska beslut. Du får också veta hur du får stöd och hjälp med Platina.