Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanen utgår från förvaltningens övergripande mål, institutionen/avdelningens specifika förutsättningar samt de ekonomiska ramar som gäller för nästkommande år.