Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Projektredovisning

Syftet med projektredovisning är att ekonomiskt kunna särskilja ett projekt från ordinarie verksamhet. Projektredovisningen ska ge en rättvisare bild över den totala kostnaden, eventuella externa intäkter samt egenfinansiering av projektet.

Det finns både drift- och investeringsprojekt. Dessa riktlinjer beskriver hanteringen av driftprojekt.

Varje projekt får ett namn och projektnummer. Numret sätts på Kulturförvaltningen/centralt på kansliet när projektbeskrivningen lämnats in. Först i samband med detta läggs projekt upp i ekonomisystemet. Projektnumret ska sedan följa all redovisning av projektet.