Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Biblioteksplan

Biblioteksplanen är ett styrdokument för alla med ansvar för eller som arbetar med folk- och skolbiblioteksverksamhet i Malmö under perioden 2016–2020. Planen utgår från ett Malmöperspektiv och kopplar uppdraget till förutsättningarna i Malmö och aktuell samhälls- och teknikutveckling.