Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Gemensamma styrdokument och policys inom Kulturförvaltningen

Här hittar du information om sådant som gäller gemensamt för Kulturförvaltningen. Det kan vara allt från policys och planer till rutiner för posthantering, diarieföring med mera.