Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Budgetskrivelse

Budgetskrivelsen upprättas året innan budgetåret och framställs till kommunstyrelsen. Häri framför nämnden planerad verksamhet och ekonomiska förutsättningar för det aktuella året.