Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Mål, budget och uppföljning

Kulturförvaltningens viktigaste styrdokument är den nämndsbudget som beslutas av kulturnämnden. Häri ingår nämndens mål, verksamhetsplan och de ekonomiska ramarna.

Under verksamhetsåret sker tre rapporteringar: en ekonomisk prognos, en delårsrapport och en årsanalys.