September

Du som chef

  • (HR) Information om kommande HME-enkät

Ni som lokal ledningsgrupp

  • (HR) Uppstart dialog om löneöversyn
  • (HR) Uppstart dialog om kompetensförsörjningsplan
  • (Ek) Information om delårsrapport 2020

Samverkan

  • (HR) Presentation av årets löneanalys
  • (HR) Kompetensförsörjningsplan planeras och antas av nämnden
  • (HR) Uppstart av arbete med kompetensförsörjningsplan (pågående arbete okt-dec)
  • (Ek) Information om delårsrapport 2020

Ni som förvaltningsledning

  • (Ek) Information av delårsrapport 2020