Oktober

Du som chef

 • (HR) Genomföra HME-enkät
 • (HR) Boka in och planera för medarbetarsamtal
 • (HR) Uppföljning av skyddsronder

Ni som lokal ledningsgrupp

 • (HR) Workshop aktiva åtgärder
 • (HR) Uppstart dialog om uppdrag till Ung i sommar
 • (Ek) Uppstart budgetprocess för nämndsbudget 2021

Samverkan

 • (HR) Uppstart lokal samverkan av ”uppföljning av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete” (info och/eller dialog)
 • (HR) Uppstart lokal samverkan av ”uppföljning av samverkan” (info och/eller dialog)
 • (HR) Uppstart lokal samverkan av handlingsplan för aktiva åtgärder (info och/eller dialog)
 • (HR) Uppstart lokal samverkan av kompetensförsörjningsplan (info och/eller dialog)

Ni som förvaltningsledning

 • (Ek) Uppstart budgetprocess för nämndsbudget 2021