Mars

Du som chef

  • (HR) Informera om samt planera för fysisk skyddsrond
  • (HR) Nya löner registreras av lönesättande chefer i början av mars och godkänns sedan av förvaltningschefen
  • (HR) Lönebeskedsamtal genomförs i slutet av månaden

Ni som lokal ledningsgrupp

  • (Ek) Förberedelser budgetskrivelse 2021
  • (Adm) Färdigställ verksamhetsplan 2020

Samverkan

  • (HR) Info i samverkan om kommande fysisk skyddsrond
  • (HR) Samverka semesteranvisning

Ni som förvaltningsledning

  • (Ek) Förberedelser budgetskrivelse 2021