Februari

Du som chef

  • (HR) Genomföra förberedande lönesamtal
  • (HR) Boka in tider för lönebesked i mars
  • (Adm) Genomför och förankra arbetet med verksamhetsplan 2020 med medarbetare

Ni som lokal ledningsgrupp

  • (Ek) Information kring resultat 2019
  • (Adm) Påbörja arbetet med er Verksamhetsplan 2020

Samverkan

  • (HR) Samverka semesteranvisningar
  • (Ek) Information Årsanalys

Ni som förvaltningsledning

  • (Adm) Påbörja arbetet med Budgetskrivelse 2021