Årshjulet

Årshjulet erbjuder kulturförvaltningens chefer och medarbetare och underlag för verksamhetsplanering och möjlighet att följa det som är på gång i förvaltningen.

Klicka på den månad du är intresserad av för att läsa vad som är aktuellt.

Innehåll och struktur

Årshjulet erbjuder kulturförvaltningens chefer och medarbetare och underlag för verksamhetsplanering och möjlighet att följa det som är på gång i förvaltningens övergripande processer.

Klicka på bilden för att ladda ned årshjulet.

Syftet med kulturförvaltningens årshjul är att skapa ett sammanhang kring förvaltningens övergripande processer och skapa en grundläggande struktur för förvaltningsledningens arbete under året. Årshjulet är ett verktyg för förvaltningsledningen förvaltningens chefer.

Genom förvaltningens årshjul kan verksamhetschefer planera egen verksamhet som ger upphov till genomarbetade underlag till förvaltningsledningens övergripande processer.

Beskrivning av förvaltningsövergripande processer

Förvaltningens övergripande processer illustreras med tre olika årsringar, som löper från januari till december. I årshjulet syns även de delprocesser som är mest centrala inom varje enskild process. Processen Planering innehåller exempelvis delprocessen budgetskrivelse. Delprocesserna visar vilka perioder förvaltningsledningen arbetar som mest intensivt med respektive process. Årsringarna har även punkter som är datum när beslut förväntas tas av nämnd eller kommunfullmäktige i Malmö stad.

  • Planering (orange): Planering för nästkommande år. Här ingår bland annat budgetskrivelse, ramfördelning, lokalbehovsplan, verksamhetsplaner, internkontrollplan samt nämndsbudget för nästkommande år.
  • Uppföljning (Blå): Uppföljning av årets utfall på den planering som är gjord året innan. Mål, verksamhetsmått och ekonomi samt internkontrollplan följs upp.
  • Arbetsmiljö, hälsa och samverkan (Grön): Här beskrivs de stora återkommande HR- processerna.