Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

FoU-trainee

Som trainee på FoU får du lära dig mer genom att söka kunskap om ett ämne som du är intresserad av och har användning för i ditt arbete.

Att vara FoU-trainee innebär att medarbetare inom hälsa,- vård och omsorg kan få möjlighet att en dag i veckan under ett halvår göra en litteraturstudie.

Litteraturstudien utgår ifrån medarbetarens och verksamhetens intresse för ett ämne eller område och sker med handledning av en FoU-koordinator. Den grundläggande tanken är att bidra till utveckling och nytta för såväl den enskilde medarbetaren som för arbetsplatsen. 


Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen