Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm i hemmet kan man enkelt larma om hjälp dygnet runt. När man trycker på larmknappen så får man kontakt med larmoperatörerna på Malmö stads Larmcentral, som sedan meddelar hemtjänsten om att man behöver hjälp.

Trygghetslarmet är till för att användas i den egna bostaden vid situationer som brukaren inte klarar själv och där det behövs hjälp av hemtjänst, till exempel vid fall eller toalettbesök.

Utrustningen består utav ett trygghetslarm och en tillhörande larmknapp, den kräver bara ström och gör ingen åverkan på bostaden. Larmknappen kan bäras på handleden eller runt halsen, och det går alldeles utmärkt att både duscha och bada med den på eftersom larmknappen tål vatten.

Trygghetslarm med larmknapp

Beställning och avbeställning

För att få trygghetslarm krävs bistånd för trygghetslarm. Det ansöker man om hos biståndshandläggaren. Det är sedan biståndshandläggaren som lägger en beställning till oss på Larmcentralen om att ett trygghetslarm ska installeras. I beställningsunderlaget bör det också finnas med relevant information som till exempel kroniska sjukdomar. Tid för installation av larmet bokas därefter med brukaren av personal från Larmcentralen. I samband med installationen medföljer en broschyr samt instruktioner för aktivering till hemtjänst. Är brukaren beviljad ett tillbehör till trygghetslarmet kommer den att få detta installerat vid samma tillfälle.

När brukaren inte längre vill ha trygghetslarm så avbeställs detta även genom biståndshandläggaren. Detsamma gäller om brukaren bytar bostad. Utrustningen ska därefter lämnas till hemtjänstpersonalen inom 14 dagar. Skulle utrustningen gå sönder, råka bli borttappad eller inte återlämnas efter avbeställning så blir brukaren återbetalningsskyldig.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen