Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Om tjänsten personlarm

Malmö stads Larmcentral kan erbjuda personlarm för att öka tryggheten för medarbetare som arbetar ensamma eller i otrygg miljö.

 

I larmenheten finns en inbyggd GPS-mottagare som vid larm sänder iväg en signal till Malmö stads Larmcentral, där en kartbild visar var enheten befinner sig. Larmoperatören meddelar sedan denna position till polisen.

OBS! Alla larm betraktas som skarpa larm och rings ut till polisen om inte annat anges.

Larmoperatören har dessutom medlyssning på användarens personlarm och kan på så sätt förmedla till polisen det som hörs genom personlarmet vid situationen. Med personlarmet ges därmed de bästa förutsättningarna att skapa trygghet och snabbt larma ut rätt hjälpinsats.

I tjänsten ingår:

 • Mottagning av larm och åtgärder
 • Larmenhet
 • Mobilt abonnemang
 • Anslutning till Malmö stads Larmcentral
 • Utbildning i handhavande
 • Fria provlarm
 • Utbytesenhet vid serviceåtgärder
 • Ingen bindningstid (Minimidebitering på en månad)

Viktigt att veta om personlarm

 • Personlarmet ska provlarmas en gång per månad
 • För att personlarmet ska bihålla en aktuell GPS-position bör personlarmet tas med ut med jämna mellanrum
 • Om personlarmet ska användas vid hembesök så ska hembesöket förannonseras till Malmö stad larmcentral
 • Vid förändringar av underlaget för personlarmet ska detta skickas till Malmö stad larmcentral för uppdatering via kundunderlag
 • Personlarmet ska enbart användas i Skåne
 • Se även vår Användarmanual för personlarmWord (word, 122.4 kB) för information om hur du ska hantera ditt personlarm

Hur beställer jag personlarm?

 • Fyll i blanketten digitalt (inte för hand)
 • Ett kundunderlag/personlarm
 • Alla röda fält är obligatoriska att fylla i
 • Observera att bilaga Larminnehavare finns på sida 3 i dokumentet

Vänligen ladda ner och fyll i angivna fält i följande ifyllbara PDF-fil: Beställningsunderlag personlarm.PDF (pdf, 519.8 kB) Se till att ladda ner filen innan den fylls i annars sparas inte innehållet. Ifylld fil skickas sedan digitalt till: personlarm.larmcentralen.hvof@malmo.se

För avbeställning av personlarm fyll i Avbeställningsformulär personlarmPDF (pdf, 234 kB) digitalt och maila in digitalt till: personlarm.larmcentralen.hvof@malmo.se 

OBS! Personlarmet ska återlämnas till Malmö stad larmcentral inom 30 dagar från avbeställningsdatum.

För aktuellt pris för tjänsten, se prislistan i huvudmenyn för Larmcentralen.

Vid eventuella fel på ditt personlarm, kontakta Larmcentralens kundtjänst på 040-34 50 80. 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen