Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Malmö stads Larmcentral

Malmö stads Larmcentral är idag en av Sveriges ledande kommunala larmcentraler. Vår verksamhetsidé är att skapa trygghet dygnet runt för Malmöbon genom att utveckla och tillhandahålla olika typer av larmtjänster. 

Malmö stads Larmcentral finns på Krossverksgatan i Limhamn och erbjuder tjänster inom välfärdsteknik, larmmottagning av diverse larmtyper, kamerabevakning, hantering av patientlarm för Region Skåne och felanmälan av Malmö stadsnät. Välfärdsteknik riktar sig mot äldre och funktionshindrade och innefattar tjänsterna trygghetslarm och tillbehör, digital tillsyn och nödsändare med eftersök. Vi erbjuder även mottagning av inbrottslarm, brandindikering, fasta överfallslarm, driftlarm och personlarm. Dessutom är det Larmcentralen som sköter kamerabevakningen av flertalet av Malmö stads skolor och förskolor, och samtliga av Citytunnelns tre stationer. Vi deltar även i ett större nätverk med andra kommunala larmcentraler.

Vår vision är att vara en ledande kommunal larmcentral som ständigt driver utvecklingen framåt.

Kvalitetspolicy

Larmcentralen ska kvalitetssäkra och utveckla vårt arbetssätt för såväl befintliga som nya tjänster genom ständiga förbättringar. Larmcentralen åtar sig att uppfylla kraven enligt ISO 9001:2015 genom att bland annat avsätta resurser för processutveckling, teknik, utbildning och kompetensutveckling. Därmed ges rätt befogenheter och resurser till varje medarbetare att ta ett personligt kvalitetsansvar. Detta ska leda till kvalitén blir märkbar i dialogen med våra kunder i form av en ökad upplevd trygghet. Larmcentralen tillämpar gällande lagstiftning och ställer samtidigt höga kvalitets- och miljökrav på våra leverantörer i enlighet med Malmö stads policy. 

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen