Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Strategisk utvecklingsavdelning

Uppdraget

Strategiska utvecklingsavdelningen driver och stödjer utvecklingen av digitalisering och välfärdsteknik samt ansvarar för service, installation och mottagning av Malmös trygghetslarm samt andra övervakningsuppdrag som finns i Larmcentralen.

Avdelningen ansvarar också för omvärldsanalys, att driva och stödja kvalitetsutveckling och -uppföljning – inklusive att fram en modell för kvalitetsuppföljning – samt utveckla och genomföra internutbildningar.

Ytterligare en del av uppdraget är att bygga en strategi för forskning och utveckling, med syfte att nå kunskapsutveckling och ett nära integrerat samarbete mellan forskningen och verksamheterna.

Avdelningen ansvarar också för uppföljning av ramavtalen med privata entreprenörer, övergripande samordning av målarbete och internkontroll, samordning av arbetet med mänskliga rättigheter samt övergripande arbete gällande samverkan med Region Skåne och hälso- och sjukvårdsavtalet.

Kopplat till brukarundersökningen arbetar avdelningen specifikt med att:

  1. se till så att Socialstyrelsen får in rätt uppgifter gällande de brukare som Socialstyrelsen ska skicka ut enkäter till,
  2. sammanställa och analysera resultatet av brukarundersökningen, övergripande till avdelningarna samt även till nämnden,
  3. utforma en struktur för arbetet med målstyrning och uppföljning. Utifrån den nationella kvalitetsplanen och SKLs framgångsfaktorer har vi målsättningen att skapa en bred delaktighet och fokus på viktiga framgångsfaktorer. Detta är ett led i att öka kvaliteten för våra brukare och således nå de politiska målen. Arbetet görs tillsammans med samtliga avdelningar.

Organisation (preliminär)

Avdelningen har totalt cirka 80 medarbetare varav cirka 55 medarbetare finns i enheten för digitalisering och välfärdsteknik. 

Avdelningschef och stab

Enhet för digitalisering och välfärdsteknik

Enhet för FoU, kvalitet och utbildning

Ledningsgrupp strategiska utvecklingsavdelningen

Ledningsgrupp strategiska utvecklingsavdelningen

Strategiska utvecklingsavdelningens ledningsgrupp. Från vänster i bilden: Patrik Andersson, Pia Nilsson, Gunilla Larsén, Jaklina Strand, Åke Härstedt, Anne Wolf, Carina Hart. Saknas gör Malin Björk och Christina Widerstrand (föräldraledig).

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen