Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Årshjul kommunikationsavdelningen

Årshjul chefer HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Klicka på aktuell månad

Förklarande text...

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen